daleko hle dům

10 / A pak je neděle

Všechny lodě v přístavu
mění se v kostry
dotykem břehu
na bílé prsty

A pak je neděle
a my došli jsme až sem
stíny laviček a keřů
napustit inkoustem

Sotva přijeli
hledáme práci
už se nám rezavý žíly
ztrácí ve tmě

A pak je neděle