Jablko jejího peří

2 / Pasáček ovcí

Pasáček ovcí
toulá se po nocích
v kopcích
Pasáček ovcí
říká si:
Teď můžu si dělat si všechno
co chci
teď když tady nejsi ty!
Jenže žádná cesta stejně
než k tobě nevede
ať se člověk dívá
pod nohy či do nebe
kameny jsou rozházený
jako tvoje znamínka
mlha jako vlasy
a mraky taky tak.