daleko hle dům

4 / Zbojník

Otvírá náruč
ale stává se stromem
Začíná pršet
ve stínu za domem
plouží se ježek

Otvírá ústa
ale začíná běžet
jak ostré slunce prosvítá lesem
otvírá oči
ale všechno je jiné