Ztracený ve světě

10 / Žlutý kopec

Vezmi mě sebou na žlutý kopec
přes bílé zdi samot a hořčičná pole
já vím možná je pozdě
stín zvířat už blíží se k vodě
stín větví a měsíční lodě

ale vezmi mě sebou na žlutý kopec...

Vezmi mě sebou na žlutý kopec
v pískových stráních spí sádrové ovce
já vím možná je pozdě
stín zvířat už sklání se k vodě
stín větví a měsíční lodě

ale vezmi mě sebou na žlutý kopec...